Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

Powiat Parczewski przekazuje informacje o:

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

W dniu 26 października 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy
w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Wnioski mogą składać gminy i powiaty, które mogą otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 100% kosztów.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

 

Terminy naboru wniosków

Gmina/powiat może składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

Stosowny komunikat oraz ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami do niniejszego Programu znajdą państwo na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem

 Ostateczna lista dofinansowanych wniosków złożonych przez poszczególne gminy/powiaty będzie znana w pierwszej połowie grudnia 2022 roku.

Autor: PCPR Parczew

Banery/Logo