Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Zagrożenie pożarowe w lasach

Pod pojęciem „zagrożenie pożarowe lasu" rozumie się zespół warunków umożliwiających powstanie pożaru lasu. Na zagrożenie pożarowe lasu wpływ mają następujące czynniki:

  • możliwość pojawienia się zarzewia ognia, zależna głównie od stopnia penetracji lasów przez ludzi,
  • rodzaj i ilość materiałów palnych występujących w lesie – czynnik zależny od wieku i składu gatunkowego drzewostanów, wykonywanych w lesie zabiegów gospodarczych oraz od pory roku,
  • warunki atmosferyczne decydujące o wilgotności materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej skali. Zaliczenie lasów do kategorii zagrożenia pożarowego dokonuje się, dla każdego nadleśnictwa, w planach urządzenia lasu. Nadleśnictwa o największym zagrożeniu zaliczane są do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Celem tej klasyfikacji jest stworzenie systemu zabezpieczania obszarów leśnych przed pożarami, odpowiedniego do występującego zagrożenia pożarowego.

Na terenie powiatu parczewskiego powierzchnia lasów wynosi 24173 km2, co stanowi ok. 25 % powierzchni powiatu.
Do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego zakwalifikowanych jest 13862,22 km2 (Nadleśnictwo Parczew).
Do drugiej kategorii zagrożenia pożarowego zakwalifikowanych jest 1002,42 km2 obszarów leśnych Poleskiego Parku Narodowego.
Do trzeciej kategorii zagrożenia pożarowego zakwalifikowanych jest 9308,36 km2.

Kategorie zagrożenia pożarowego

W naszych warunkach klimatycznych zagrożenie pożarowe występuje od początku wiosny, gdy znika pokrywa śnieżna, do jesieni. Stopień zagrożenia pożarowego w tym okresie uzależniony jest od panujących warunków atmosferycznych. Decydujące znaczenie ma temperatura i wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego i prędkość wiatru. Od warunków atmosferycznych zależy podatność na zapalenie ściółki leśnej i innych materiałów palnych znajdujących się w lesie.

Na podstawie warunków atmosferycznych oraz wilgotności ściółki prowadzi się prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu (możliwości powstania i rozwoju pożaru). Stopień zagrożenia pożarowego lasu określany jest dla każdej strefy prognostycznej dwa razy dziennie – o godzinie 9.00 i o godz. 13.00, według czterostopniowej skali. Najniższe zagrożenie oznaczane jest cyfrą 0, najwyższe – 3. Teren RDLP w Lublinie podzielony został na dwie strefy prognostyczne. Część północna to strefa nr 35, zaś część południowa – nr 36.

Aktualny stan zagrożenia pożarowego na terenie RDLP w Lublinie dostępny jest na stronie:
www.traxelektronik.pl

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu.
Mapa z zaznaczonymi obszarami, na których obowiązuje zakaz wstępu do lasu znajduje się na stronie:
www.zakazywstepu.lasy.gov.pl

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny