Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

WFOŚiGW w Lublinie

Artykuły

 • Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap III

       Powiat Parczewski już po raz trzeci zawarł umowę z Wojewódzkim   Funduszem   Ochrony   Środowiska   i  Gospodarki   Wodnej  z  siedzibą  w Lublinie  na dofinansowanie  zadania „Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap III”.  Całkowita wartość realizacji zadania  w 2016 roku wyniosła 13 000 zł, w tym wkład własny  7 000 zł.
       Zadanie było kontynuacją I  i II etapu prac pielęgnacyjnych drzewostanu parkowego wykonanego w 2014- 2015 roku. Zakończono III etapowy plan prac pielęgnacyjnych  w ramach dotacji z WFOŚiGW w Lublinie, który obejmował wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych łącznie na 180 drzewach. W ramach III etapu wykonano na 80 drzewach prace zabezpieczające drzewostan parkowy Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie dokonując wycinki  i cięcia korekcyjne podstaw17 szt. drzew, a także cięcia i prace pielęgnacyjne na kolejnych 63 drzewach. Prace polegały na usuwaniu posuszu, gałęzi uszkodzonych, złamanych, ocierających się. Drzewa zostały poddane cięciom korygującym poprawiającym jednocześnie stan bezpieczeństwa. 
  Wykonawcą i autorem programu prac pielęgnacyjnych była firma usługowa Banasiuk Sławomir - Łuków.

  Czytaj Więcej o: Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap III
 • Mapa przyrodnicza Powiatu Parczewskiego

       Powiat Parczewski, dbając o obszary chronione występujące na terenie ziemi parczewskiej, wydał publikację Mapa przyrodnicza Powiatu Parczewskiego. Publikacja ukazuje przyrodę powiatu oraz dokumentuje stan środowiska naturalnego przyrody ziemi parczewskiej, terenów objętych ochroną, unikatowych okazów flory i fauny. Zadanie wydawnicze edukacyjno-ekologiczne zrealizowane zostało zgodnie z umową numer 279/2016/D/EE z dnia 17.08.2016 r. zawartą przez Powiat Parczewski z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  Główne cele wydania mapy to:

  • ochrona przyrody Powiatu Parczewskiego,
  • prezentacja walorów przyrodniczych ziemi parczewskiej ukazująca różnorodne środowisko  przyrodnicze, unikatowe bogactwo flory i fauny,
  • prezentacja obszarów chronionych: parków, rezerwatów przyrody, szlaków turystyki pieszej, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych, pomników przyrody,
  • udokumentowanie stanu przyrody i środowiska przyrodniczo-ekologicznego powiatu,
  • zwiększenie liczby publikacji przyrodniczych, edukacyjnych i informacyjnych,
  • podniesienie kultury proekologicznej społeczeństwa,
  • podniesienie świadomości aktywnych turystów na temat ochrony środowiska naturalnego,
  • wydanie materiału promującego Powiat Parczewski, Województwo Lubelskie,
  • rozszerzenie kręgu odbiorców poprzez wydawnictwo dwujęzyczne polsko -angielskie.
  Czytaj Więcej o: Mapa przyrodnicza Powiatu Parczewskiego
 • Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: „Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap II”.

      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Lublinie i Powiat Parczewski w dniu 13.05.2015r., zawarły umowę numer 151/2015/D/OP na dofinansowanie zadania „Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap II” na kwotę dotacji w wysokości 5000,00 zł. Zaplanowany koszt realizacji zadania wyniósł ogółem 10 500,00 zł, w tym wkład własny kwota 5 500 zł.
      Zadanie jest kontynuacją I etapu prac pielęgnacyjnych drzewostanu parkowego wykonanym w 2014 roku. W ramach II etapu wykonano dalsze prace zabezpieczające drzewostan parkowy Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie dokonując wycinki i cięcia korekcyjnego podstaw 16 szt. drzew, a także prace pielęgnacyjne na kolejnych 34 drzewach polegające na usuwaniu posuszu, skracaniu gałęzi zmniejszając ich masę, prześwietlając koronę bądź zmniejszając wysokość.

  Czytaj Więcej o: Sprawozdanie z realizacji zadania pn.: „Prace zabezpieczające i pielęgnacyjne drzewostanu parkowego Założenia Dworsko – Ogrodowego w Milanowie – etap II”.